• slide6.jpg
  • slide3.jpg
  • ecosoya210_230.jpg
  • slide4.jpg
  • happyhour18.jpg

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไส้เทียน และสารเจือปนในไส้เทียน

     ไส้เทียน ที่ ดีจะต้องดูดซึมแว็กซ์ หรือ น้ำตาเทียนได้ดีเพื่อส่งผ่านน้ำเทียนซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงให้เทียนจุดสว่าง ต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ด้ายที่ทำจากฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ คือ วัสุดุที่ดีที่สุดในการทำไส้เทียน เพื่อความสะดวกท่านสามารถซื้อไส้เทียนสำเร็จรูปใช้การได้เลย

pic-candle

          อย่างไรก็ตาม แม้ไส้เทียนสำเร็จจะคงรูปดีหลังจุดและง่ายสำหรับผู้ที่ทำเทียนเอง แต่ก็มีคำเตือนเกี่ยวกับสารผสมในไส้เทียนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรา ยังไม่นับสารพิษที่มีเจือปนอยู่บ้างหลังการฟอกสีด้ายดิบ (ไม่ได้หมายความว่าไส้เทียนที่ขายตามท้องตลาดมีอันตรายทั้งหมด) นี่เป็นบทความที่ตัดตอนมาเกี่ยวกับเรื่องนี้

ตะกั่ว จะพบอยู่ในส่วนของไส้เทียน วัตถุประสงค์ในการใส่ตะกั่วในไส้เทียนเพื่อให้ไส้เทียนคงรูปและ สามารถยืนตรงอยู่ได้เวลาที่เนื้อเทียนละลายหลังการจุด ดังนั้นเมื่อจุดเทียนที่ไส้เทียนมีตะกั่วผสมอยู่ ตะกั่วนั้นก็ จะถูกปล่อยออกมาในอากาศ ในปี ค.ศ. 1974 National Candle Association (NCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการลงนามในสัญญา ให้บริษัทที่ผลิตเทียนยกเลิกการใช้ตะกั่วในไส้เทียน หลังจากที่ยกเลิกการใช้ตะกั่วในไส้เทียน บริษัทที่ทำการผลิตเทียนทั้งหลายก็พยายามหาสิ่งอื่นมาทดแทนสารตะกั่วเพื่อให้ไส้เทียนคงรูปอยู่ได้ หลายบริษัทใช้วิธีการถักไส้เทียนเป็นเปีย แต่โดยส่วนมากแล้วจะใช้สังกะสีผสมในไส้เทียน ซึ่งไม่มีความเป็นพิษเหมือนสารตะกั่ว แต่อย่างไรก็ตามการหายใจเอาควันที่เกิดจากการเผาไม้ของสังกะสีในปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดโรค Metal Fume Fever นอกจากนี้ยังมีดีบุกซึ่งใช้ผสมในไส้เทียนไม่มีความเป็นพิษเช่นเดียวกัน แต่สังกะสีและดีบุกเป็น nonferrous metals ซึ่งจะมีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่แต่ในปริมาณน้อยมากๆ คือ สังกะสี ไม่เกิน 0.004% และดีบุกไม่เกิน 0.08% สารตะกั่วที่ถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของสังกะสีและดีบุกจะตรวจสอบได้ยาก ดังนั้น อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัว”

  บทความจาก www.nci.go.th

 

          ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีการใดที่น่าเชื่อถือพอที่สามารถตรวจสอบได้ว่าไส้เทียนนั้นใช้สารโลหะใดเป็นตัวผสม

        สุดท้ายในเรื่องของประสิทธิภาพของไส้เทียน ในตำราทั่วไปหรือแม้แต่ความรู้ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต มักบอกให้ใช้สีอะไรก็ได้ที่ทำละลายกับน้ำมันได้ โดยเน้นว่าไม่ให้ใช้สีผสมอาหาร และถ้าไม่มีสีน้ำมันก็ให้ใช้สีเทียนวาดรูปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในการทำเทียนบางคนแนะนำว่าไม่ควรใช้ สีเทียน หรือ crayon ที่ใช้วาดรูปผสมเพื่อทำเทียนจุด แม้สีจะสวยงามและมีให้เลือกมากมายหลายเฉดสี เพราะเม็ดสีของสีวาดเขียนเหล่านี้ใหญ่เกินไปหรืออาจไปบล็อกการดูดซึมน้ำเทียนของไส้เทียน ทำให้เทียนจุดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ